รายการข่าวสารทั้งหมด


ค้นหาวันที่ ค้นหาหัวข้อข่าว
ลำดับที่ วันที่ หัวข้อข่าว
1 30/10/2017 10:50 ธกส.ขอแจ้งปิดระบบบัตรสินเชื่อเกษตรกรชั่วคราว
2 01/08/2017 14:41 การขอรับใบเสร็จรับเงินค่าเชื่อมต่อสัญญาณ (Airtime)
3 01/08/2017 14:41 ให้คัดลอก (COPY) link https://goo.gl/forms/pvZdIO1b0xIB0ol83 ไปวางที่ Address Bar เพื่อทำแบบสำรวจ
4 18/05/2017 15:11 ติดต่อสอบถาม บัตรสินเชื่อเกษตรกร
5 18/05/2017 15:04 ธ.ก.ส. จัดทำโครงการส่งเสริมการขายน้ำมันร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
6 18/05/2017 15:03 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ Call Center ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2560
7 12/04/2017 15:53 แจ้งปัญหาระบบการโอนเงินขัดข้อง
8 12/04/2017 15:52 ป้ายหน้าร้าน
9 27/03/2017 15:25 ธนาคารข้อแจ้งงดให้บริการระบบบัตรสินเชื่อเกษตรกรชั่วคราว
10 29/04/2015 11:55 พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา
11 07/01/2015 09:41 หลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าเครื่อง EDC
12 07/01/2015 09:31 ราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
13 07/01/2015 09:31 ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านฝากเงิน กับ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
14 02/10/2014 16:57 การแก้ไขปัญหาเครื่องอ่านบัตรขัดข้อง
15 02/10/2014 16:41 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการร้านค้าคุณภาพ Q-shop ในปี 2557
16 11/06/2014 13:52 ประกาศข่าวแจ้งร้านค้า
17 03/03/2014 15:12 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการจำหน่ายปัจจัยการผลิต
18 19/12/2013 15:12 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมกา เพื่อประกอบการยื่นชำระภาษี
19 09/10/2013 08:46 ขยายปัจจัยการผลิตที่จำหน่ายในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
20 04/10/2013 14:03 ธ.ก.ส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
21 16/08/2013 14:46 บัตรสินเชื่อเกษตรกร